Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Καλώς ήρθατε!

Το Εργαστήριο Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών (εργαστήριο PCCP) δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Ι.Β.Γεντεκάκη το 2001. Το εργαστήριο PCCP είναι ένα εκ των καθιερωμένων εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης (TUC).

Στο εργαστήριο PCCP έχοντας άριστο εξοπλισμό, υψηλής τεχνολογίας υποδομές, δραστήρια και παραγωγικά μέλη, ανώτερους αλλά και νέους ερευνητές, διδακτορικούς ή και μεταπτυχιακούς φοιτητές και με αξιόλογες διεθνείς συνεργασίες, εξασφαλίζεται η υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγεται.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι στόχοι του εργαστηρίου PCCP είναι τα ακόλουθα:

 •  Σύνθεση νέων βελτιωμένων καταλυτικών / ηλεκτροκαταλυτικών ιδιοτήτων νανο-δομημένων και σύνθετων υλικών.
 •  Δομή, μορφολογία, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και καταλυτική αξιολόγηση επιδόσεων νέων υλικών υπό επιλεγμένες αντιδράσεις που σχετίζονται με σημαντικές τεχνολογικές εφαρμογές.
 •  Μελέτη συμπεριφοράς επιφανειών και διεπιφανειών.
 •  Η προώθηση και η προέλευση ετερογενούς κατάλυσης και ηλεκτροκατάλυσης.
 •  Επιστήμη και τεχνολογία κυψελών καυσίμου.
 •  Υδρογόνο, βιοκαύσιμα, φυσικό αέριο. • Περιβαλλοντική κατάλυση και έλεγχος της ρύπανσης.
 •  Μηχανική χημικών διεργασιών

Το Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC), ένα από τα δύο |Πολυτεχνικά ιδρύματα της Ελλάδας, ιδρύθηκε το 1977 στα Χανιά, στη Κρήτη. Η αποστολή του TUC είναι να παρέχει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε σύγχρονα πεδία τεχνικής, να διεξάγει έρευνα σε τεχνολογίες αιχμής και να αναπτύσσει δεσμούς με την ελληνική βιομηχανία. Το TUC, με πληθυσμό πάνω από 4.800 προπτυχιακούς και 1.100 μεταπτυχιακούς φοιτητές, αποτελείται από πέντε σχολές

 • Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (ΜΠΔ)
 • Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ)
 • Σχολή Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)
 • Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ)
 • Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ)

Και τα πέντε τμήματα εκτελούν σύγχρονα μεταπτυχιακά προγράμματα με μεγάλη έμφαση στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, η οποία διεξάγεται σε υπερσύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια. Αυτό το προφίλ κατατάσσει το Πολυτεχνείο Κρήτης μεταξύ των σημαντικότερων ερευνητικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα

 

Ιωάννης Β. Γεντεκάκης

Διευθυντής  εργαστηρίου Φυσικοχημείας

& Χημικών Διεργασιών


Στοιχεία επικοινωνίας :

Γραφείο: 141Β92 Κτίριο Επιστημών , Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά. 73500

Τηλ.γραφείου : (+30) 2821037752  |  Κινητό: (+30) 6977 437 999

E-mail: yyentek_at_isc.tuc.gr   

 

NEA | Με μία Ματιά


Τρέχοντα Ερευνητικά Έργα

[1ο] Έργο, 2020-2023 "Ανάπτυξη και επίδειξη σε πιλοτική κλίμακα καινοτόμου, αποδοτικής και περιβαλλοντικά φιλικής διεργασίας παραγωγής καθαρού Η2 και ηλεκτρικής ισχύος από βιοαέριο"

Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΠΕΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ, 2ος ΚΥΚΛΟΣ, Χρηματοδότηση: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ

[2ο] Έργο, 2019-2022“Development of new Catalyss for Efficient De-NOx Abatement of Automotive Exhaust Purification” (CatEfDeNOx) [Ιστοχώρος έργου]

Διμερής Συνεργασία Έρευνας και Καινοτομίας, Ελλάδα-Κίνα, ΓΓΕΤ

[3ο] Έργο, 2018-2021:"Καινοτόμος διεργασία προηγμένης αξιοποίησης βιοαερίου και εκπομπών CO2 : Πλήρης μετατροπή τους σε αιθυλένιο" (ECO - ETHYLENE) [Ιστοχώρος έργου]

Πρόγραμμα: «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΠΕΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ, 1ος ΚΥΚΛΟΣ, Χρηματοδότηση: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ


Συνέδρια & Ημερίδες

13ο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα 2-4 Ιουνίου 2022

1o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική», Kοζάνη, 2021 

17ο Διεθνές Συνέδριο στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία, CEST, 2021, Αθήνα 

 7o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο - Διαχείριση Βιομηχανικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων, Κρήτη, 2021 

12o International Conference of Hydrogen Production, ICH2P  Italy 2021

 12ο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα 29-31 Μαΐου 2019  

15ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Ιωάννινα, 2018.

6th International Conference on Environmental Chemistry and Engineering ,  Rome, Italy, 2017

International Conference on Renewable & Non Renewable Energy Sources, November 9-11, 2017, Valencia, Spain.

 

 


Επιστημονικά βιβλία & περιοδικά

ειδικών  εκδόσεων     |     Special Issues

i.Special Issue:"Advanced Utilization and Management of Biogas"   in Frontiers in Environmental Chemistry

ii. Special Issue: "Emissions Control Catalysis"   in Catalysts (MDPI) journal

iii. Special Issue: "Iridium Catalysts"   in Catalysts (MDPI) journal

iv. Special Issue Nanomaterials in Catalysis Applications:"CO2 Methanation on Supported Rh Nanoparticles. The combined Effect of Support Oxygen Storage Capacity and Rh Particle Size", Catalysts (MDPI) journal,  https://doi.org/10.3390/catal10080944