Θεοδοσία Φουντούλη  Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc

Τηλέφωνο επικοινωνίας : (+30) 28210 3 7749

email επικοινωνίας :thfountouli_at_gmail.com

Βιογραφικό Σημείωμα

 

Κατερίνα Δρόσου 

Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc

Τηλέφωνο επικοινωνίας : (+30) 28210 3 7749

email επικοινωνίας : EDrosou_at_isc.tuc.gr

Βιογραφικό Σημείωμα

 

Σωτήρης Φανουργιάκης  Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc

Τηλέφωνο επικοινωνίας : (+30) 28210 3 7749

email επικοινωνίας :sfanourgiakis_at_isc.tuc.gr

Βιογραφικό Σημείωμα