Υποχρεωτικά μαθήματα

 

 

Μαθήματα επιλογής

  • Φυσικοχημεία (Διδ: Ι. Γεντεκάκης)
  • Χημεία της ατμόσφαιρας και έλεγχος ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Διδ: Ι. Γεντεκάκης)