Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών (PCCP lab)!

Το Εργαστήριο δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Ιωάννη Β. Γεντεκάκη το 2001. Είναι ένα θεσμοθετημένο εργαστήριο (ΦΕΚ 144/12.0.6.2003, Τεύχος Α’) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης (TUC). Στο εργαστήριο PCCP έχοντας άριστο εξοπλισμό, υψηλής τεχνολογίας υποδομές, δραστήρια και παραγωγικά μέλη, έμπειρους (senior) αλλά και νέους ερευνητές, διδακτορικούς ή/και μεταπτυχιακούς φοιτητές και με αξιόλογες διεθνείς συνεργασίες, εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που παράγεται.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι στόχοι του εργαστηρίου PCCP χωρισμένα σε δυο κεντρικές κατευθύνσεις είναι τα ακόλουθα.

Κατεύθυνση #1: Φυσικοχημικές διεργασίες και υλικά ενεργειακών και περιβαλλοντικών εφαρμογών.

Ετερογενής Κατάλυση

Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός νέων καταλυτών για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Κλασσική και ηλεκτροχημική προώθηση. Χαρακτηρισμός φυσικοχημικών ιδιοτήτων επιφανειών και υλικών με χρήση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης (π.χ. XPS, XRD, SEM/TEM, FTIR, ICP, TPD/TPR, BET).

Νανοϋλικά-Νανοτεχνολογία

Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός νανοδομών σύνθετων υλικών, στοχευμένων ιδιοτήτων για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές.

Περιβαλλοντική κατάλυση

Έλεγχος αέριων εκπομπών

Ηλεκτροχημεία και Ηλεκτροκατάλυση

Σχεδιασμός καινοτόμων κυψελίδων καυσίμου χαμηλών, ενδιάμεσων και υψηλών θερμοκρασιών

Ανακύκλωση CO2

Περιβαλλοντική διαχείριση και αξιοποίηση του CO2 (δέσμευση, παραγωγή χρήσιμων χημικών και καυσίμων)

Βιοαέριο, Βιομάζα και Φυσικό Αέριο

Ανάπτυξη τεχνολογιών προηγμένης διαχείρισης/αξιοποίησης τους για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Παραγωγή Η2.

Φαινόμενο Ηλεκτροχημικής Προώθησης ή NEMCA

Τροποποίηση των εγγενών ιδιοτήτων (ενεργότητας, εκλεκτικότητας) των καταλυτών με ηλεκτροχημικές μεθόδους.  

Φυσικοχημική Ανάλυση και Σχεδιασμός  αντιδραστήρων 

Ανάπτυξη, φυσικοχημική ανάλυση και σχεδιασμός πολυφασικών καταλυτικών αντιδραστήρων, ηλεκτροχημικών αντιδραστήρων και διεργασιών.

Κατεύθυνση #2: Σχεδιασμός και ανάπτυξη λειτουργικών νανοϋλικών 

Ανάπτυξη λειτουργικών φυλλόμορφων (δισδιάστατων, 2D) υλικών

          Ανόργανες φυλλόμορφες δομές, υλικά με βάση τις αργίλους (άργιλοι, υποστυλωμένοι άργιλοι, οργανοάργιλοι, διπλά φυλλόμορφα υδροξείδια, LDHs), φυλλόμορφες δομές άνθρακα, διχαλκογονίδια μετάλλων μετάπτωσης (TMDs), ανάλογα του γραφενίου (γερμανάνιο, σιλισάνιο), MXένια, δισδιάστατα οξείδια, φυλλοπυριτικά κ.ά.,]: παρασκευή, ένθεση, υποστύλωση, τροποποίηση, μελέτη ιδιοτήτων

Παραγωγή και τροποποίηση νανοδομημένων υλικών με βάση τον άνθρακα

Νανοδομές άνθρακα όπως νανοσωλήνες άνθρακα, φουλερένια, γραφένιο, οξείδιο του γραφενίου, νανοτελείες, νανοδίσκοι, νανοκόνοι, μοριακά διαμάντια κ.ά.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων χαμηλοδιάστατων υλικών και διατάξεων

Συνθετικές διαδικασίες bottom-up, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών Langmuir-Blodgett και αυτοοργάνωσης, για την κατασκευή υψηλά διευθετημένων χαμηλοδιάστατων συναθροίσεων.

Ανάπτυξη καινοτόμων οργανικών-ανόργανων υβριδικών νανοσύνθετων

Ανάπτυξη καινοτόμων πολυμερικών νανοσύνθετων με βελτιωμένη αγωγιμότητα, ικανότητα διάχυσης, καθώς και μηχανικές και θερμικές ιδιότητες

Ανάπτυξη μεταλλικών νανοσωματιδίων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μαγνητικών, ημιαγώγιμων ή καταλυτικών νανοσωματιδίων με έμφαση στους τομείς των καταλυτικών, ενεργειακών, περιβαλλοντικών, μαγνητικών, ηλεκτρονικών, οπτικών, βιο-σχετιζόμενων και ιατρικών εφαρμογών.

Βιομιμητικά υλικά και βιοκαταλύτες

Eφαρμογή της νανοτεχνολογίας και των νανοϋλικών στη βιολογία/βιοτεχνολογία, τη φαρμακολογία και την (παθο-) φυσιολογία. Χρήση νανοϋλικών ως αποτελεσματικά υποστρώματα για την ακινητοποίηση ενζύμων.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη στοχευμένων νανοπορωδών ηθμών

 Ανάπτυξη μεσοπορωδών και μικροπορωδών υλικών με βάση τον άνθρακα (ιεραρχημένοι πορώδεις άνθρακες, κυβοειδής άνθρακας, CMK) ή το πυρίτιο (MCM-41, SBA-15) για διαχωρισμούς, ρόφηση και κατάλυση.

Χαρακτηρισμός υλικών 

Πλήρης δομικός, μορφολογικός και φυσικοχημικός χαρακτηρισμός υλικών με περίθλαση ακτίνων-Χ σκόνης, φασματοσκοπίες FTIR, Raman, UV-Vis, EPR, Μössbauer, θερμική ανάλυση (DTA/DSC/TGA), μικροσκοπία AFM και SEM, μελέτη μηχανικών και θερμικών ιδιοτήτων των υλικών

Ιωάννης Β. Γεντεκάκης

Διευθυντής Εργαστηρίου PCCP

Γραφείο: 141.Β.92 Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, 73100                       Τηλ. γραφείου: (+30) 2821037752                      E-mail: igentekakis@tuc.gr, yyentek@isc.tuc.gr,  yyentek@science.tuc.gr

Δημήτριος Γουρνής

Αναπληρωτής Διευθυντής Εργαστηρίου PCCP

Γραφείο: 141.Β.93 Κτίριο Επιστημών,  Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, 73100                    Τηλ. γραφείου: (+30) 2821037235                           E-mail: dgournis@tuc.gr

Νέα - Ανακοινώσεις

Νέο!!

15/6/2023

Εκδήλωση για την Υπογραφή της Σύμβασης Ανέγερσης & Θεμελίωσης των Νέων Κτιρίων του Ινστιτούτου Γεωενέργειας Περισσότερα

 

29/9/2023

Σημαντική επιτυχία της  Ερευνητικής Ομάδας του PCCP Περισσότερα

23/10/2022

Επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών του "16ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Κατάλυσης" Περισσότερα

07/07/2022 

 Ο Καθηγητής Ιωάννης Γεντεκάκης Αρχισυντάκτης σε δυο Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά