Αρτεμάκης Γεώργιος, Χημικός, MSc, υπ. Διδάκτωρ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30) 28210 3 7749

emai επικοινωνίας l: georgioartemi_at_yahoo.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Μποτζολάκη Γεωργία, Χημικός, MSc, υπ. Διδάκτωρ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : (+30) 20810 3 7720

email επικοινωνίας: gbotzolaki@isc.tuc.gr

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

Έρση Νικολαράκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος, υπ.Διδάκτωρ

Τηλέφωνο επικοινωνίας : (+30) 28210 3 7749

email επικοινωνίας : enikolaraki_at_ yahoo.gr

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

Ανατολή Ροντογιάννη, Χημικός Μηχανικός, MSc, υπ.Διδάκτωρ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30) 693 697 29 69

email επικοινωνίας : anatolirontogianni_at_protonmail.com

Βιογραφικό Σημείωμα