Υποψήφιοι Διδάκτορες

 

Αρτεμάκης Γεώργιος

Χημικός, MSc, υπ. Διδάκτωρ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2821037749

Emai επικοινωνίας: georgioartemi<στο>yahoo.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Μποτζολάκη Γεωργία

Χημικός, MSc, υπ. Διδάκτωρ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30) 2081037720

Email επικοινωνίας: gbotzolaki<στο>isc.tuc.gr

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

Ανατολή Ροντογιάννη

Χημικός Μηχανικός, MSc, υπ.Διδάκτωρ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30) 693 697 29 69

Email επικοινωνίας: anatolirontogianni<στο>protonmail.com

Βιογραφικό Σημείωμα

Έρση Νικολαράκη

Μηχανικός Περιβάλλοντος, υπ.Διδάκτωρ

Τηλέφωνο επικοινωνίας:(+30)2821037749

Email επικοινωνίας : enikolaraki@tuc.gr

Βιογραφικό σημείωμα