(Α) Μόνιμο Επιστημονικό Προσωπικό

 

Γεωργία Μποτζολάκη 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), Χαρακτηρισμός Yλικών και Κατάλυση

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: 137.Α.26
 • Τηλέφωνο +30 28210 37720
 •  FAX +30 28210 37846
 • Email:gmpotzolaki<στο>isc.tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Τετάρτη 11:00-13:00, Πέμπτη 10:00-12:00

Υποστήριξη Μαθημάτων

Υπεύθυνη διδασκαλίας προπτυχιακών εργαστηριακών ασκήσεων:

Υποστήριξη Εργαστηριακών Δομών και Προγραμμάτων

 • Υποστήριξη Εργαστηρίου Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών

Νικόλαος Βακάκης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), Υλικά και Καταλυτικές Διεργασίες

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: 137.Α.26
 • Τηλέφωνο: +30 28210 37746 
 • FAX: +30 28210 37846
 • Email:nvakakis<στο>isc.tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Τετάρτη 11:00-13:00, Πέμπτη 10:00-12:00

Υποστήριξη Μαθημάτων

Υπεύθυνος διδασκαλίας προπτυχιακών εργαστηριακών ασκήσεων:

Υποστήριξη Εργαστηριακών Δομών και Προγραμμάτων

 • Υποστήριξη Εργαστηρίου Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών

 

(Β) Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Κατερίνα Δρόσου

Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc

Βιογραφικό Σημείωμα (pdf)

Τηλέφωνο: (+30)2821037749

Γραφείο: 137.Α.24

Email: edrosou@isc.tuc.gr

 

 

Έρση Νικολαράκη

Μηχανικός Περιβάλλοντος, Υποψήφια Διδάκτωρ

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Τηλέφωνο: (+30)2821037749

Γραφείο: 137.A.24

Email: enikolaraki@tuc.gr

 

 

 

Σωτήρης Φανουργιάκης 

Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc

Βιογραφικό Σημείωμα (pdf)

Τηλέφωνο:(+30)2821037749

Γραφείο: 137.Α.24

Email: sfanourgiakis<στο>.tuc.gr