Καθηγητές

 

(Ι) Ιωάννης Β. Γεντεκάκης

Διευθυντής Εργαστηρίου PCCP

(ΙΙ) Δημήτριος Γουρνής

Υποδιευθυντής Εργαστηρίου PCCP