Συνεργασίες

Εξωτερικές Συνεργασίες

Richard M. Lambert. Professor, Dept. of Chemistry, University of Cambridge, UK

Michalis Amiridis, Professor, University of South Carolina, USA

Costa Costa, Assistant Professor, Dept. of Environmental Management, Cyprus University, Cyprus

Nikolaos Bonanos, Dr., Senior Scientist, Rizo national Laboratory of Sustainable Energy, Denmark

Vassilis Zaspalis, Professor, Science and Technology of Materials, Department of Chemical Engineering of the School of Engineering of the Aristotle University of Thessaloniki

Lory Nalbandian, Dr., Senior Scientist, CPERI-CERTH,Thessalonica, GR

 

Συνεργασίες  Πολυτεχνείου Κρήτης

Νικόλαος Καλλίθρακας –Κόντος, Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,Πολυτεχνείο Κρήτης

Νικόλαος Καλογεράκης, Καθηγητής ,Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος , Πολυτεχνείο Κρήτης

Παρασκευή  Παναγιωτοπούλου, Αν. Καθηγήτρια,Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Διονυσία Κολοκοτσά, Καθηγήτρια, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Απόστολος Γιαννής, Επ. Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Συνεργασίες με άλλα  Ιδρύματα

Διονύσιος Ματζαβίνος, Καθηγητής , Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Θεόφιλος Ιωαννίδης, Διευθυντής Έρευνας, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα

Στυλιανός Νεοφυτίδης , Διευθυντής Έρευνας , ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα

Μιχάλης Στουκίδης , Καθηγητής ,Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δημήτριος Γουρνής ,Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ,Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γεώργιος Μαρνέλλος , Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ,Κοζάνη