Ολοκλήρωση των εργασιών του 16ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Κατάλυσης

23/10/2022

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Πανελλήνιου Συμποσίου Κατάλυσης (www.16psc.tuc.gr), το οποίο συν-διοργανώθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης, τη Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και την Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Χανίων, που διεξήχθει στα Χανιά στις 20-22 Οκτωβρίου 2022. Στόχος του  16ου Πανελληνίου Συμποσίου Κατάλυσης ήταν ακαδημαϊκοί, ερευνητές, επαγγελματίες και φοιτητές να παρουσιάσουν και να παρακολουθήσουν τις τελευταίες εξελίξεις σε ένα μεγάλο εύρος περιοχών της Κατάλυσης, όπως της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της σύνθεσης και εφαρμογής νέων υλικών, καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πρόγραμμα του Συμποσίου συμπεριλήφθει η εναρκτήρια Τιμητική Ομιλία από το Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Ομότιμο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Κωνσταντίνο Βαγενά με τίτλο «Η κατάλυση της σύνθεσης της Ύλης από νετρίνα με καταλύτες τα ηλεκτρόνια και ποζιτρόνια». Ακολουθούν και άλλες προσκεκλημένες ομιλίες. Σχετικές αναφορές έγιναν στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (www.kriti360o, www.haniotika-nea.gr, www.seliniotikanea.gr)

 

Η υποψήφια διδάκτορας Κ. Δρόσου απέσπασε βραβείο «Καλύτερης Αναρτημένης Εργασίας» στο 13ο ΠΕΣΧΜ

12/07/2022

Ερευνητική εργασία με πρώτη συγγραφέα την υποψήφια διδάκτορα Κατερίνα Δρόσου, απέσπασε το βραβείο της «Καλύτερης Αναρτημένης Εργασίας» στη θεματική ενότητα "Κατάλυση-Βασική και Εφαρμοσμένη Χημεία"  στο 13ο  Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής (Πάτρα Ιούνιος 2022).  Η εργασία της κας Δρόσου με τίτλο «Καταλυτική Οξείδωση το CO υπό συνθήκες περίσσειας Ο2, σε διεσπαρμένα νανοσωματίδια Ir πάνω σε φορείς μικτών οξειδίων Al2O3-CexZr1-xO2» εκπονήθηκε στο εργαστήριο Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο έργου διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας (CatEfDeNOx) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ιωάννη Γεντεκάκη. Το ερευνητικό αυτό έργο σχετίζεται με την ανάπτυξη ιδιαίτερα ενεργών και εκλεκτικών νανο-καταλυτών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ρύπων του αυτοκινήτου και υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής & Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους, ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 (Κωδικός Έργου: Τ7ΔΚΙ-00356).

Ο Καθ. Ιωάννης Γεντεκάκης Αρχισυντάκτης σε δυο Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά: Nanomaterials, και Frontiers in Environmental Chemistry

07/07/2022

Ο Ιωάννης Γεντεκάκης, Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Αναπληρωτής Κοσμήτορας και Διευθυντής του θεσμοθετημένου εργαστηρίου «Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών» είναι από το 2020 Αρχισυντάκτης (Editor-in-Chief) του υψηλής απήχησης (IF=5.719) διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Nanomaterials και συγκεκριμένα της Ενότητας «Περιβαλλοντική Νανο-επιστήμη και Νανοτεχνολογία» (“Environmental Nanoscience and Nanotechnology”). Το περιοδικό είναι ανοικτής πρόσβασης και καλύπτει τη δημοσίευση καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ένα ευρύ διεπιστημονικό φάσμα που έχουν σημείο αναφοράς την νανοεπιστήμη, νανοτεχνολογία και τα νανο-υλικά που βρίσκουν εφαρμογές στην προστασία/αποκατάσταση του περιβάλλοντος την παραγωγή πράσινης ενέργειας την κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Είναι επίσης Αρχισυντάκτης Ειδικότητας (Specialty Chief Editor) στο επιστημονικό πεδίο «Καταλυτική Αποκατάσταση (Catalytic Remediation)» του Νεοσύστατου Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού Frontiers in Environmental Chemistry. Το περιοδικό είναι ανοικτής πρόσβασης που καλύπτει τα πάσης φύσεως θέματα περιβαλλοντικής χημείας. Η ενότητα Καταλυτική Αποκατάσταση προσανατολίζεται κυρίως σε ανάπτυξη και χρήση καταλυτικών υλικών και διεργασιών σε θέματα αποκατάστασης του περιβάλλοντος και καταλυτικού ελέγχου των μολυσματικών ουσιών στο έδαφος τα νερά και τον αέρα.  

Παράταση υποβολής Περιλήψεων εργασιών στο 16ο ΠΣΚ

06/07/2022

Η υποβολή περιλήψεων για το συνέδριο, μετά την παράταση που δόθηκε, λήγει την 31η Ιουλίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου www.16psc.tuc.gr

Εκ της Οργανωτικής Επιτροπής

Ιωάννης Γεντεκάκης, Καθηγητής  

Παρασκευή Παναγιωτοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια

16ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης (16ο ΠΣΚ) | 20-22 Οκτωβρίου 2022

01/06/2022

Mε ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις εργασίες του 16ου Πανελλήνιου Συμποσίου Κατάλυσης, το οποίο συν-διοργανώνεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, τη Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και την Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ) που θα διεξαχθεί στα Χανιά 20-22 Οκτωβρίου 2022. Στόχος του  16ου Πανελληνίου Συμποσίου Κατάλυσης είναι ακαδημαϊκοί, ερευνητές, επαγγελματίες και φοιτητές να παρουσιάσουν και να παρακολουθήσουν τις τελευταίες εξελίξεις σε ένα μεγάλο εύρος περιοχών της Κατάλυσης, όπως της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της σύνθεσης και εφαρμογής νέων υλικών, καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η υποβολή περιλήψεων για το συνέδριο λήγει την 30η Ιουνίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου www.16psc.tuc.gr

Εκ της Οργανωτικής Επιτροπής

Ιωάννης Γεντεκάκης, Καθηγητής  

Παρασκευή Παναγιωτοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια