Καλώς ήρθατε!

Το Εργαστήριο Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών (εργαστήριο PCCP) δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Ι.Β.Γεντεκάκη το 2001. Το εργαστήριο PCCP είναι ένα εκ των καθιερωμένων εργαστηρίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης (TUC). Στο εργαστήριο PCCP έχοντας άριστο εξοπλισμό, υψηλής τεχνολογίας υποδομές, δραστήρια και παραγωγικά μέλη, ανώτερους αλλά και νέους ερευνητές, διδακτορικούς ή και μεταπτυχιακούς φοιτητές και με αξιόλογες διεθνείς συνεργασίες, εξασφαλίζεται η υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγεται.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι στόχοι του εργαστηρίου PCCP είναι τα ακόλουθα:

Ηλεκτροχημεία και Ηλεκτροκατάλυση

Σχεδιασμός καινοτόμων κυψελίδων καυσίμου χαμηλών, ενδιάμεσων και υψηλών θερμοκρασιών

Περιβαλλοντική κατάλυση

Έλεγχος αέριων εκπομπών

Προστασία- Διαχείριση ΠεριβάλλοντοςΣτοχευμένες έξυπνες ιδιότητες για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές

Ετερογενής Κατάλυση

Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός νέων καταλυτών για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Κλασσική και ηλεκτροχημική προώθηση. Χαρακτηρισμός φυσικοχημικών ιδιοτήτων επιφανειών και υλικών με χρήση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης (π.χ. XPS, XRD, SEM/TEM, FTIR, ICP, TPD/TPR, BET).

Βιοαέριο, Βιομάζα και Φυσικό Αέριο

Ανάπτυξη τεχνολογιών προηγμένης διαχείρισης/αξιοποίησης τους για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Παραγωγή Η2.

Νανοϋλικά-Νανοτεχνολογία

Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός νανοδομών σύνθετων υλικών, στοχευμένων ιδιοτήτων για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές.

Φυσικοχημική Ανάλυση και Σχεδιασμός  αντιδραστήρων 

Ανάπτυξη, φυσικοχημική ανάλυση και σχεδιασμός πολυφασικών καταλυτικών αντιδραστήρων, ηλεκτροχημικών αντιδραστήρων και διεργασιών.

Φαινόμενο Ηλεκτροχημικής Προώθησης ή NEMCA

Τροποποίηση των εγγενών ιδιοτήτων (ενεργότητας, εκλεκτικότητας) των καταλυτών με ηλεκτροχημικές μεθόδους.  

Ανακύκλωση CO2

Περιβαλλοντική διαχείριση και αξιοποίηση του CO2 (δέσμευση, παραγωγή χρήσιμων χημικών και καυσίμων)

Ιωάννης Β. Γεντεκάκης

Διευθυντής  Eργαστηρίου Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών

  • Γραφείο: 141Β92 Κτίριο Επιστημών , Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά. 73500
  • Τηλ.γραφείου :                      (+30)2821037752 
  • E-mail: igentekakis@tuc.gr

Νέα - Ανακοινώσεις

12/07/2022 

 Βραβείο «Καλύτερης Αναρτημένης Εργασίας» στο 13ο ΠΕΣΧΜ

07/07/2022 

 Ο Καθηγητής Ιωάννης Γεντεκάκης Αρχισυντάκτης σε δυο Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

07/07/2022 

 Παράταση υποβολής Περιλήψεων εργασιών στο 16ο ΠΣΚ (20-22 Οκτωβρίου 2022)