Καλώς ήρθατε!

 

Το Εργαστήριο Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών (εργαστήριο PCCP) δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Ι.Β.Γεντεκάκη το 2001. Το εργαστήριο PCCP είναι ένα εκ των καθιερωμένων εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης (TUC).

Στο εργαστήριο PCCP έχοντας άριστο εξοπλισμό, υψηλής τεχνολογίας υποδομές, δραστήρια και παραγωγικά μέλη, ανώτερους αλλά και νέους ερευνητές, διδακτορικούς ή και μεταπτυχιακούς φοιτητές και με αξιόλογες διεθνείς συνεργασίες, εξασφαλίζεται η υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγεται.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι στόχοι του εργαστηρίου PCCP είναι τα ακόλουθα:

• Σύνθεση νέων βελτιωμένων καταλυτικών / ηλεκτροκαταλυτικών ιδιοτήτων νανο-δομημένων και σύνθετων υλικών.

• Δομή, μορφολογία, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και καταλυτική αξιολόγηση επιδόσεων νέων υλικών υπό επιλεγμένες αντιδράσεις που σχετίζονται με σημαντικές τεχνολογικές εφαρμογές.

• Μελέτη συμπεριφοράς επιφανειών και διεπιφανειών.

• Η προώθηση και η προέλευση ετερογενούς κατάλυσης και ηλεκτροκατάλυσης.

• Επιστήμη και τεχνολογία κυψελών καυσίμου.

• Υδρογόνο, βιοκαύσιμα, φυσικό αέριο. • Περιβαλλοντική κατάλυση και έλεγχος της ρύπανσης.

• Μηχανική χημικών διεργασιών

Το Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC), ένα από τα δύο |Πολυτεχνικά ιδρύματα της Ελλάδας, ιδρύθηκε το 1977 στα Χανιά, στη Κρήτη. Η αποστολή του TUC είναι να παρέχει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε σύγχρονα πεδία τεχνικής, να διεξάγει έρευνα σε τεχνολογίες αιχμής και να αναπτύσσει δεσμούς με την ελληνική βιομηχανία. Το TUC, με πληθυσμό πάνω από 4.800 προπτυχιακούς και 1.100 μεταπτυχιακούς φοιτητές, αποτελείται από πέντε σχολές

Και τα πέντε τμήματα εκτελούν σύγχρονα μεταπτυχιακά προγράμματα με μεγάλη έμφαση στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, η οποία διεξάγεται σε υπερσύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια. Αυτό το προφίλ κατατάσσει το Πολυτεχνείο Κρήτης μεταξύ των σημαντικότερων ερευνητικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα

 

Ιωάννης Β. Γεντεκάκης

Διευθυντής  εργαστηρίου Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών

Τηλ γραφείου : (+30) 2821037752

 

Τηλ εργαστηρίου : (+30) 2821037746

 

 

E-mail: yyentek<στο>isc.tuc.gr